Fem enkle tips: Kom godt i gang kunstig intelligens

Vær på forkant med udviklingen indenfor kunstig intelligens. Få et foredrag om AI

Kunstig intelligens er godt på vej til at revolutionere erhvervslivet. Siden ChatGPT blev lanceret i november 2022 er generativ AI vokset ind i adskillige applikationer. Vi deler her en række tips til at komme godt i gang med teknologien.

Af: Thomas Telving

Forskningen i kunstig intelligens (AI) strækker sig helt tilbage i 1950’erne. Men det er først med internettets massive udbud af digitale data og den hastige udvikling i forskellige former for hardware-teknologi, at det for alvor er lykkedes at få gavn af teknologien i erhvervslivet. Der har været flere gennembrud undervejs. Et af de mest omtalte nogensinde er OpenAI’s offentlige lancering af sprogmodellen ChatGPT. Med Microsofts investering i virksomheden og implementeringen af GPT-modellerne i både søgemaskinen Bing og i 365-suiten er både omtalen, adgangen og brugen vokset yderligere.

Hør mere om Thomas Telvings foredrag om AI

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens kan defineres på flere måder. En af de gængse definitioner er, at AI er ”et computersystem, der er i stand til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelige intelligens.” Andre taler om det som ”en gren af datalogien, der beskæftiger sig med automatisering af intelligent adfærd.” Bemærk i øvrigt, hvordan begge behændigt har undgået at skulle definere, hvad intelligens er.

Mens AI-teknologier som Computer Vision, Big Data Analytics og Natural Language Processing har været tilgængelige og anvendt i en del år, tales der i dag i særdeleshed om ”generativ AI”, som også er teknologien bag ChatGPT. Det betyder groft sagt, at fremfor ”kun” at kunne analysere store datamængder, kan AI nu også skabe nye data på baggrund af gamle data. Når ChatGPT er i stand til at skrive omtrent som et menneske, er det, groft sagt, fordi den er fodret med massive mængder af sproglige data og har lært, hvordan mennesker formulerer sig om forskellige emner i forskellige kontekster. På den baggrund kan den simulere, hvad et menneske med ekspertise inden for et givent felt ville have svaret på et givent spørgsmål.

FEM TIPS TIL KUNSTIG INTELLIGENS (AI)

Kunstig intelligens er en teknologi med en helt enorm rækkevidde, og anvendelsen spænder bredt. Derfor er det også en umulig opgave at give dækkende rådgivning om, hvad det kan bruges til, og hvordan teknologien fungerer i en kort artikel som den nærværende. Men når det kommer til generativ AI, er det alligevel muligt at give nogle enkelte tips til, hvordan man får mere ud af teknologien. Herunder kommer der fem af slagsen, som forhåbentlig kan inspirere dig.

Disclaimer:
Denne artikel er publiceret 7.11.2023. Fordi teknologien udvikler sig løbende kan der også være sket ændringer, som påvirker nedenstående.

# 1: Prompting

Når du prompter ChatGPT påvirkes dit resultat kraftigt af det tekstinput, du giver. Her følger fem tips, som kan forbedre dit udbytte af ChatGPT. Googles chatbot BARD fungerer lidt anderledes, men tipsene kan i et vist omfang kopieres til også at gælde for BARD og for den sags skyld andre chatbots.

·      Role Prompting – Fortæl ChatGPT, hvilken rolle, den skal indtage
Er den ekspert i digital marketing? Er den managementkonsulent? HR-konsulent? Jurist? Det påvirker svarene at indsnævre emnet, og det kan man gøre via role prompting.

·      Kundebrev, SoMe-post, ledelse – Definer opgaven
Hvad har du brug for hjælp til? I tråd med ovenstående får du bedre og mere præcise svar, hvis du definerer opgaven skarpt.

·      Overbevise eller underholde – Giv den et mål
Hvad er målet for den tekst, du skal have ud? Forklar det specifikt, så får du bedre svar fra chatbotten.

·      Trin for trin – Struktur
Begynd overordnet, arbejd dig ned igennem og få flere detaljer på efterhånden. Frem for at bede om input til en hel salgspræsentation eller et helt strategidokument så lav først en overordnet punktvis beskrivelse og dyk derefter ned i hvert punkt og få mere kød på.

·      Detaljer – Giv meget info og gør det grammatisk korrekt
Hvis du vil styre output, skal du være nidkær med dit input. Giv meget input, men gør det struktureret og skriv så vidt muligt korrekt.

Bemærk, at dette er fem helt enkle tips. At prompte er en specialiseret disciplin, som ikke blot ændrer sig i takt med teknologiens udvikling, men også kræver både øvelse og research. Men med ovenstående er du godt på vej.

#2: Dialogmaskinen

Der kan laves ganske avancerede prompts til ChatGPT. Du kan nærmest programmere den – men uden at kunne skrive computerkode. Her er et eksempel på en ”dialogmaskine”, du kan bruge til at træne forskellige medarbejdere med. Tilpas den selv til dit eget behov. Og bemærk, at den virker forskelligt alt efter, hvilken version af ChatGPT, du benytter.

Prompt:
Som salgskonsulenter i [virksomhed] sker det ind i mellem, at kunder skælder os ud over, at vi har oversolgt et produkt faktisk bliver sure over noget, de egentlig skulle være blevet glade for. Jeg vil nu gerne bruge dig til at træne disse dialoger med kunderne, så de går derfra med fornemmelsen af, at jeg og mine kolleger er virkelig dygtige, og at forventningsafstemningen på avancerede produkter og ydelser simpelthen bare kan være svær. Så nu er du den sure kunde, der kommer brokker dig, og jeg giver svar. Efter mit svar skal du skifte tilbage til at være ekspert i forhandlingsteknik og kommunikation og fortælle, hvordan jeg kunne have svaret kunden bedre. Når du så har givet dette råd, skifter du tilbage og er igen den sure kunde og kommer med mere skældud. Sådan skal vi køre det i en dialog, indtil jeg stopper.

#3: Bedre konvertering

I betalingsversionen af ChatGPT kan du uploade billeder og få den til at analysere dem. Tag f.eks. et screenshot af Google-søgeresultaterne fra et bestemt emne og bed ChatGPT om at analysere, hvilken visning – din eller konkurrenternes – der kan forventes at konvertere bedst. Hvad virker godt? Hvad virker mindre godt? Og hvorfor? Du kan gøre præcis det samme med landingpages eller SoMe-posts.

#4: Illustrationer og billeder

At prompte billedmaskiner kræver øvelse for at få rigtig gode resultater, som er i tråd med det ønske, du rent faktisk havde. De mest udbredte maskiner hedder Stable Diffusion, Midjourney og DALL·E 2/3.

Sidstnævnte er for nylig blevet indbygget i ChatGPT’s betalingsversion, hvilket gør det væsentligt lettere for folk uden øvelse at få gode resultater. ChatGPT skriver nemlig det ønske, du selv har formuleret i din prompt om til en effektiv billed-prompt. DALL·E 3 forstår.

Husk stadig at skrive, hvad du skal bruge det til og at give detaljer om både stil, format osv.

#5: Strategisk framework

Har du brug for at komme et spadestik dybere? Så er det langt fra sikkert, at det er nok at sidde og lege med ChatGPT. Eller BARD eller nogle af de andre værktøjer, der findes.

En god idé kan være at lave en strategisk workshop, hvor I fremfor at sige, at nu vil I til at bruge AI, kigger på jeres forretning. Hvilke udfordringer har I? Hvilke workflows mv. kunne I forestille jer, kunne forbedres gennem AI og andre former for automatisering?

Her er et (lidt forenklet) framework, I kan tage udgangspunkt i. Vil I for alvor i dybden, er det en god idé at involvere jer med professionelle eksperter i AI og automation. Dem findes der heldigvis mange dygtige af.

Strategisk Framework

Processen i arbejdet med AI

Om forfatteren
Thomas Telving er kandidat i filosofi og statskundskab og har mange års erfaring som kommunikationschef, pressechef og politisk chef. Siden 2015 har han været selvstændig med virksomheden Telving & Co. Han har skrevet en lang række artikler om etik og kunstig intelligens, har desuden udgivet en bog om emnet på Syddansk Universitetsforlag og holder foredrag om kunstig intelligens.